Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik Svenska 1, argumenterande tal

Skapad 2018-02-05 18:09 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Retorik är konsten att övertyga. Under det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med och få: Kunskap i hur ett tal kan byggas upp, vilka delar som behöver vara med och varför. Kännedom om några retoriska knep som kan förstärka budskapet i ett tal. Medvetenhet om hur kroppspråket kan påverka intrycket av talaren.

Uppgifter

 • Argumenterande tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
  Sve  -
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -

Matriser

Sve
Argumenterande tal

Tala och skriva

E
C
A
Tala
Eleven kan, i förberedda tal, muntligt förmedla egna tankar och åsikter inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Eleven kan, i förberedda tal, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Eleven kan, i förberedda tal, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Eleven har god åhörarkontakt.
Skriva
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: