👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malevik Svenska SO Utredande text år 9 vt-18

Skapad 2018-02-05 19:54 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 9 Svenska
En utredande text är en faktabaserad text som förklarar och beskriver ett speciellt ämne. Det kan vara en artikel i en tidning eller i en tidskrift. Texten tar upp ett ämne eller ett problem och presenterar olika delar av problemet med hjälp av fakta och exempel.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

Centralt innehåll (Lgr11)

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. 
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Det här skall du lära dig

 • Att skriva en utredande text och följa texttypens språkliga normer och strukturer.
 •  Att söka, välja ut och sammanställa information från källor.
 • I din text ge beskrivningar, förklaringar samt använda en fungerande struktur och citat.
 • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att lära oss om hur en utredande text är uppbyggd och vad som är typiskt för genren. Vi kommer att arbeta tillsammans med SO ämnet, där vi samlar fakta för att sedan skriva och strukturera vårt stoff under svensklektionerna.

Redovisning

Ni kommer att lämna in en utredande text som ni bearbetat utifrån respons.

Bedömning

 • Hur väl du följer texttypens språkliga normer och strukturer.
 • Hur utvecklade beskrivningar och förklaringar du ger in din text för att levandegöra textens innehåll.
 • Hur väl din struktur och citatanvändning fungerar.
 • Hur väl du utifrån respons bearbetar din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

 

 

Uppgifter

 • SO/Sv Utredande text

Matriser

Sv
Mal svenska år 7-9

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar,
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar,
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade be­skrivningar och förklaringar,
Skriva
Sammanställningarna kännetecknas av enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Skriva
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlig­het, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.