Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia VT-21 Åk 7

Skapad 2018-02-05 21:36 i Nannaskolan Uppsala
Samlare-jägare-fiskare, människans olika utvecklingsstadier, människan blir jordbrukare och bofast. Hur samhället byggdes upp från byar till storbyar, städer, stadsstater och stater. Antiken Grekland
Grundskola 7 Historia
Människans utveckling, flodkulturer och antikens Grekland

Innehåll

Daniela.karlberg@uppsala.se

David.elfversson@uppsala.se

Jesper.wallin@skola.uppsala.se

Jon.broberg@skola.uppsala.se

Nannaskolan HT-2021

Planering årskurs 7 Historia

 

Samlare-jägare-fiskare, människans olika utvecklingsstadier, människan blir jordbrukare och bofast. Hur samhället byggdes upp från byar till städer, stadsstater och stater. Vi arbetar med flodkulturerna med särskilt fokus på Mesopotamien där bland annat skriften, astronomin och räknekonsten utvecklades. Vi tar upp betydelsen av närhet till hav och floder för människans möjligheter att utforma sin livsmiljö på ett fruktbart sätt och hur dessa tidigare civilisationer påverkat hela samhällsutvecklingen.

 

Mål:

·        Att nå kunskapskraven i Lgr11.

·        Eleven ska försöka tillägna sig ett historiemedvetande, få förståelse för historiska samband, inhämta kunskaper om kulturarvet samt försöka förstå hur historien utvecklas och förändras.

 

Vecka 2 

Lektion 1 Samlare, jägare, fiskare + vad gjorde människan till människa (redskap, språk, eld)s.4-8

Lektion 2 Olika roller för män och kvinnor s. 9-10, frågorna 1:2, 1:3ab, 1:6, 1:7, 2:2 2:4, 3:3abc på s.11

Lektion 3 Människan blir bonde s.12-15

 

Vecka 3

Lektion 1 Varför bli bonde? Människan förändrar jorden s.16-19

Lektion 2 Film "Människans historia 1 del 1 + börja titta på del 2"

Lektion 3 Film "Människans historia se klart del 2 och se del 3"

 

Vecka 4

Lektion 1 De första städerna s.23-25

Lektion 2 Uruk den stora staden s.26-27 + Klassamhället bildas s.28-29

Lektion 3 Skrift, räknekonst och hjul s.30-33

 

Vecka 5

Lektion 1 Metallerna + De stora bakslagen s.34-37

Lektion 2 4000 år i Mesopotamien s.38-39 + frågor på s.40-41

Lektion 3 Film (16min) + den första stora staden s.43-45

 

Vecka 6

Lektion 1 Olika samhällsklasser + En drottning - och andra kvinnor s.46-49

Lektion 2 Pyramider s.50-53

Lektion 3 Frågor s.54-55

 

Vecka 7

Lektion 1 Instuderingstid

Lektion 2 Instuderingstid

Lektion 3 Prov 

 

Vecka 8 Sportlov

 

Ni kommer att delas in i grupper av er lärare.

Historiekursen fortsätter med antika Grekland. Områdena som ni kommer att delas in i är: Fenicierna, demokratins födelse, valfri grekisk gudom, att vara kvinna i Aten, Alexander den store, filosofi och vetenskap, Olympiska spelen. 

 

Vecka 9

 

Lektion 1 Grupparbete

Lektion 2 Grupparbete

Lektion 3 Grupparbete

 

Vecka 10

Lektion 1 Grupparbete

Lektion 2 Grupparbete

Lektion 3 Grupparbete

 

Vecka 11

Lektion 1 Redovisning

Lektion 2 Redovisning

Lektion 3 Redovisning

 

Vecka 12-22 läser vi ämnet religion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: