Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 7- 9, VT-18

Skapad 2018-02-05 22:03 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete i hemmet med utgångspunkt från hälsa, ekonomi och miljö
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. Eleverna ges också möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Innehåll

Hem- och konsumentkunskap

Målet med undervisningen är att utveckla din förmågan att

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • värdera val och handlingar i hemmet och konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

 

Vi kommer att arbeta med ämnesområdena

 • Mat, måltider och hälsa
 • Konsumtion och ekonomi 
 • Miljö och livsstil

 

Detta ska bedömas 

Din förmåga att:

 • planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem
 • använda metoder, livsmedel och redskap
 • arbeta hygieniskt
 • anpassa dig till situationens krav
 • välja tillvägagångssätt och motivera dina val utifrån aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
 • ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
 • resonera om varierade och balanserade måltider
 • jämföra olika konsumtionsalternativ
 • resonera om konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • resonera kring hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt)

Uppgifter

 • Mat och hälsa

 • Receptuppgift

 • Receptuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Kriterier

F
E
C
A
Hemarbete
Att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Att använda lämpliga metoder, livsmedel och utrustning.
Eleven utför arbetet med viss anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven utför arbetet med relativt god anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven utför arbetet med god anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Att välja tillvägagångssätt och att motivera sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och motiverar sina val på ett enkelt sätt.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val .
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val .
Värdera arbetet
Att värdera arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Att föra resonemang om varierade och balanserade måltider efter individuella behov.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Konsumentkunskap
Att jämföra olika konsumtionsalternativ och förstå dess konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtions alternativ och för enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Att beskriva och resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter samt ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer
Eleven ger exempel, beskriver och för enkla resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för utvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för välutvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
Att resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: