Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiepolisen

Skapad 2018-02-06 08:41 i Liljansskolan Falun
Grundskola 5 – 6 Historia
I Historiepolisen får vi möta historiska svenskar (förutom Leif Eriksson och Drottning Margareta) som levde mellan åren 970 och 1795.

Innehåll

Vi kommer att utgå från ur.se program Historiepolisen.  

Formen för programmen är ett polisförhör där den historiska personen frågas ut om sitt liv. Vi har tagit fasta på spänningen och

dramatiken i deras historia. Eftersom programmen är korta är det ingalunda heltäckande biografier.

Vi har snarare valt ut en händelse hos varje person som varit avgörande som vi ägnar extra tid åt. Vi

har också varit måna om att ha lika många kvinnor som män. Vissa är välkända, andra mindre kända.

Men de har alla det gemensamt att det finns något spännande i deras livshistoria och att det de

gjorde säger mycket om den tid de levde i. Och att de på något sätt påverkat oss som lever idag.

Inledningsvis får vi ett sammandrag av hans eller hennes liv och gärningar. Vi får sedan se en

dramatiserad passage som varit viktig eller avgörande. Det andra inslaget är en animerad faktafilm

om något som har med den aktuella tiden att göra. Varje program avslutas med en fråga som aldrig

får ett svar. Vi kommer i klassrummet, på egen hand eller tillsammans ska hitta svaren på

dessa frågor. 

 

Arbetssätt

- Rollspel

- Diskussioner i klassrummet

- Undersökningar

- Skriftligt test

- Filmer 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: