Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love and Friendship åk 8

Skapad 2018-02-06 09:18 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Engelska
Love hurts.....så börjar texten till en känd låt.....men stämmer det?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Du läser och lyssnar på texter i det aktuella temat och diskuterar etiska frågor i grupp. Du gör olika uppgifter till texterna tex. skriva berättelse om kärlek, svara på frågor samt skriva dikt. Du arbetar även med en låttext samt tränar hörförståelse. Fokus ligger på diskussioner. 

Undervisning

Vi går igenom uttryck som kan vara till hjälp i diskussioner och pratar om hur man diskuterar på ett bra sätt. 

Bedömning

Din förmåga att diskutera kring ämnet bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: