Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal vt-18

Skapad 2018-02-06 09:26 i Bruksskolan Flen
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få jobba med bråk och jämföra och storleksordna dem. Du kommer att få lära dig hur man kan skriva en halv på olika sätt. Du kommer också att veta om du ska välja en sjundedel eller två niondelar av tårtan för att få så stor bit som möjligt! Du kommer att arbeta med decimaltal, främst tiondelar.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 • Du ska rita olika bråk och namnge bråk.
 • Du ska kunna storleksordna olika bråktal och placera dem på tallinjen, främst tiondelar.
 • Du ska lära dig att förstå täljarens och nämnarens funktion och vad som händer om täljaren respektive nämnaren blir större.
 • Du ska kunna räkna enkla bråktal.
 • Du ska förstå positionssystemet med tiobas.
 • Du ska kunna skriva decimaltal och läsa ut dem.
 • Du ska få förståelse för sambandet mellan tiondelar i bråkform och i decimalform.
 • Du ska få räkna enkla decimaltal..
 • Vi klipper och klistrar. 
 • Vi avslutar med ett litet test.

 

Bedömning:

Du ska visa att du förstått

 • bråk genom att kunna namnge hur stor del som är målad.
 • bråk genom att kunna färglägga rätt antal.
 • bråk genom att storleksordna och visa på tallinjen.
 • genom att räkna enkla bråktal.
 • positionssystemet med tiobas.
 • decimaltal och du ska kunna läsa ut dem.
 • addition och subtraktion av enkla decimaltal.

 

Matriser

Ma
Bråk och decimaltal vt-18

enkelt
utvecklat
välutvecklat
Läsa av bråk
Du läser inte ännu av bråk.
Du visar att du förstår enkla bråk t.ex. 1/2, 1/4 genom att läsa av dem rätt.
Du visar att du kan läsa av bråk där delarna är fler än en t.ex.2/3, 3/5.
Skriva bråk
Du visar att du inte ännu har förståelse för enkla bråk då du inte vet hur du ska skriva dem.
Du visar att du har förståelse för enkla bråk t.ex. 1/3 då du skriver dem rätt.
Du visar att du har förståelse för bråk, där delarna är fler än en, t.ex. 4/5 då du skriver dem rätt.
Avläsa bilder av bråk
Med hjälp av bilder avläser du inte bråk ännu.
Du avläser enkla bilder av bråk.
Du avläser bilder där flera delar finns med.
Storleksordna bråk
Du har inte ännu förståelse för storleken på bråk.
Du storleksordnar bråk där det hela är samma t.ex. 2/6, 3/6, 5/6.
Du storleksordnar bråk av typ 1/4, 1/6, 1/2.
Räkna enkla bråktal
Du visar att du ännu inte utför beräkningar av bråk.
Du adderar och subtraherar bråk med samma nämnare.
Du multiplicerar och dividerar enkla bråk.
Läsa och skriva decimaltal
Du har ännu inte förmågan att läsa och skriva decimaltal med en decimal.
Du läser och skriver enkla decimaltal med tiondelar men har inte fullt utvecklat förståelsen för tiondelar betydelse.
Du läser och skriver decimaltal med tiondelar och har förståelse för tiondelars betydelse.
Addera och subtrahera decimaltal
Ännu gör du inga beräkningar med decimaltal.
Du adderar och subtraherar enkla decimaltal där varje talsort blir högst 9 eller talsorterna räcker till.
Du adderar decimaltal där tiondelarna är fler än 9 och där talsorterna inte räcker till.
Samband mellan bråk och decimaltal
Du parar inte ännu inte ihop enkla bråk med rätt decimaltal.
Du parar ihop de enklaste bråken med ett decimaltal t.ex. 1/2, 1/4.
Du parar ihop välkända bråk med decimaltal t.ex. 1/3, 2/5.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: