Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2018-02-06 09:57 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation
Vi ska jobba med egna serier.

Innehåll

Vi kommer under våren arbeta med serier på svensklektionerna. Vi kommer prata om hur serier är uppbyggda med hjälp av figurdesign, kroppsspråk, ansiktsuttryck och symboler för ljud. Ni kommer sedan i grupp eller enskilt få göra en egen serie. På musiken kommer ni arbeta med hur musik påverkar hur vi uppfattar t.ex. ett dataspel. Eleverna kommer få ljudsätta sin egen serie.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: