Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2018-02-06 11:02 i Duveds skola Åre
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska
Litteraturhistoria, muntlig redovisning av tilldelad epok.

Innehåll

Nedan ser du exempel på epoker och texter som vi ska arbeta med:

1. Antiken (700 f Kr-500 e Kr)

 • Homeros: Iliaden (epos)
 • Homeros: Odysséen (epos) Den enögde jätten, Sirenerna och havsvidundren
 • Sofokles: Kung Oidipus (drama, tragedi)
 • Aristofanes: Lysistrate (komedi)
 • Sapfo (lyrik)

2. Medeltiden (500-1500)

 • Kung Arthur (keltisk riddarberättelse)
 • Tristan och Isolde (folksaga, riddarberättelse)
 • Tusen och en natt (sagosamling)

Norden (medeltid) 

 • Eddan: Voluspá, Hávamál, Snorres Edda
 • Erikskrönikan 
 • Heliga Birgitta


3. Renässansen (1500-1700-tal)

 • Dante Alighieri: Divina Commedia (1200)
 • Giovanni Boccaccio: Decamerone (1300)
 • Francois Rabelais: Gargantua
 • Cervantes: Don Quijote (roman)
 • Shakespeare: Romeo och Julia, Så tuktas en argbigga, En midsommarnattsdröm, Julius Ceasar (tragedier, komedier, sagospel, krönikespel) 
 • Molière: Tartuffe


4. Upplysningen (1700-tal)

 • Defoe: Robinson Kruse (roman)
 • Swift: Gullivers resor (roman)
 • Voltaire: Candide
 • Rosseau: Emile
 • Olof von Dahlin: Sagan om hästen (allegori)
 • Bellman: Gubben Noak, Fredmans sånger (sång, lyrik)

5. Romantiken (1800-tal)

 • Robert Lewis Stevenson, Allan Edgar Poe, Mary Shelly (skräckromantik)
 • Mark Twain, James Fennimore Cooper, Alexander Dumas, Sir Walter Scott (äventyr/historia)
 • Jane Austen, Goethe (kärlek)
 • Rudyard Kipling, Jules Veerne (exotiska världar)Ni ska inom varje epok ta fram fakta och reflektera kring:

 • Vad kännetecknar epoken? Vad är typiskt för den här tiden?
 • Hur såg samhället ut?
 • Hur har epoken påverkat litteraturen?
 • Viktiga verk / författare, ge exempel på texter och vad som gör dem typiska för sin epok?
 • Reflektera över specifika termer och begrepp?
 • Jämföra epoken med dagens samhälle och litteratur, likheter / skillnader? Motivera?
 • Övrigt?

Matriser

Sv
Gruppuppgift - Muntligt framträdande om en litterär epok


Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

Övergripande mål:
ANSVAR
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
E
C
A
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: