Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ FY år 7 vt18 - Ett kraftfullt avsnitt

Skapad 2018-02-06 11:24 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett avsnitt om kraft, tryck och rörelse.
Grundskola 7 Fysik
Avsnittet behandlar kraft, tryck, rörelse, arbete och effekt. Syftet är att ni ska utveckla era kunskaper om fysikaliska sammanhang och på så sätt förstå din vardag med hjälp av fysik.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla dina kunskaper om fysikaliska sammanhang samt väcka en nyfikenhet på och intresse för att undersöka och förstå din vardag med hjälp av fysik. 

Målet efter avslutat område är att du kan;

 • förstå hur krafter hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället samt använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör krafter, rörelser, rörelseförändringar, hävarmar samt trafiksäkerhet.
 • förstå sambandet mellan kraft, arbete och effekt
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.
 • genomföra undersökningar i fysik samt förklara resultatet i en slutsats.
 • ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur du/vi lever

Genomförande

 • Laborationer 
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner 
 • Texthäften
 • Begreppslista
 • Startuppgifter

Bedömning

Du får möjlighet att visa dina kunskaper på följande sätt:

 1. Laboration med tillhörande skriftlig rapport
 2. Skriftligt test
 3. Diskussioner under lektionerna

 

Ta hjälp av bedömningsmatrisen på Unikum för att ha koll på vad du skall göra för att nå så långt som möjligt.

 

Preliminär ordningsplanering

 1. Kraft och tryck. Häfte "Kraft"
 2. Kraft och rörelse, laborationer. Häfte "Kraft och rörelse"
 3. Arbete och effekt, laborationer. Häfte "Arbete och effekt"
 4. Göra klart laborationer.
 5. Skriftligt test och lämna in labbrapport.

 

Begreppslista

acceleration

arbete

Arkimedes princip

attraktion

block

centralrörelse

centrifugalkraft

centripetalkraft

densitet

dynamometer

effekt

energiprincipen

friktion

friktionskraft

fritt fall

fysikalisk kraft

gravitation

hastighet

hävstång

jordens dragningskraft

kaströrelse

kraftpil

kullager

luftmotstånd

lyftkraft

lägesenergi

massa

mekanikens gyllene regel

Newton

normalkraft

resulterande kraft

retardation

rörelseenergi

stödyta

trafiksäkerhet

tryck

tröghetslagen

tyngd

tyngdkraft

tyngdpunkt

vridmoment

 

Länkar --> filmgenomgångar

Krafter - en introduktion https://www.youtube.com/watch?v=cJyuXkPLIek

Gravitationskraft / tyngdkraft https://www.youtube.com/watch?v=COJc71DdUbI

Dragkraft och Tryckkraft https://www.youtube.com/watch?v=mcdEYVI_ttk

Introduktion om krafter https://www.youtube.com/watch?v=P5S0d5z0o0g

Krafter och motkrafter https://www.youtube.com/watch?v=6LK2OH0vXLY

Tyngdpunkt och stödyta https://www.youtube.com/watch?v=ghWPgz9zdBI

Friktionskraft https://www.youtube.com/watch?v=WJZ7uB7m8Ik

tyngdpunkt lodlinje stödyta https://www.youtube.com/watch?v=yVyEV4ZZuyo

Tryck fast materia https://www.youtube.com/watch?v=_st6Xbequdo

 tryck i vätska https://www.youtube.com/watch?v=atbyh-pbW-A

Tryck i gaser https://www.youtube.com/watch?v=KxeuaNAdZB0

Tröghet https://www.youtube.com/watch?v=yo4TA-3EhUE

Introduktion till rörelse och tröghet https://www.youtube.com/watch?v=EhlYXmLNkJg

Fritt fall och luftmotstånd https://www.youtube.com/watch?v=rvTtXIxhQhw

Fysikaliskt arbete https://www.youtube.com/watch?v=I0uuqwyg6iQ

Arbete och effekt https://www.youtube.com/watch?v=YRMQI8gpUXA

 

Faktalänkar

https://www.naturvetenskap.org/

http://www.studera.com/tranano/

 

 

 

 

Matriser

Fy
Laborationsbedömning "Ett kraftfullt avsnitt" - FYSIK

LABORATION

Nivå 1 - Ej godkänt
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Säkerhet
Du har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du använder utrustning på ett sätt som gör att det fungerar ganska bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar mycket bra när du laborerar.
Genomförande
Du saknar förmågan för att genomföra en undersökning.
Du kan göra undersökningar med hjälp av färdiga planeringar.
Redovisning
Du har inte redovisat någon laboration eller redovisar inte på ett tillfredsställande sätt.
Du visar på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. T.ex. utifrån laborationsrapportsmallen!
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Helt enligt laborationsrapportsmallen!
Slutsats
Du har inte genomfört någon laboration eller inte dragit några slutsatser.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i fysik på ett ganska bra sätt.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i fysik på ett bra sätt.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i fysik på ett mycket bra sätt.
Rimlighet, felkällor och förbättringsområden
Du har inte genomfört någon laboration eller inte angivit några felkällor/förbättringsområden.
Du diskuterar/resonerar på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga samt hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du diskuterar/resonerar på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre. Du gör även ett försök till att nämna felkällor.
Du diskuterar/resonera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag som kan göra undersökningen bättre. Du tar även upp möjliga felkällor.
Begrepp
Du har inte genomfört någon laboration eller använder dig endast av ett vardagsspråk i din laborationsrapport.
Du använder dig till viss del av ett naturvetenskapligt språk.
Du försöker använda dig av ett naturvetenskapligt språk så mycket som möjligt i din laborationsrapport.
Du använder dig av ett korrekt naturvetenskapligt språk rätt igenom hela laborationsrapporten.

Fy
Test -"Ett kraftfullt avsnitt"

Nivå 1 - Ej godkänt
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fakta- och begreppsförståelse
Använda kunskaper i fysik för att förklara olika frågor i vår vardag samt för att beskriva och förklara samband i vardagen och samhället. Du gör detta med hjälp av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om området "Ett kraftfullt avsnitt" och hur allt hänger ihop för att kunna beskriva och förklara i rätta sammanhang.
Du har baskunskaper om området "Ett kraftfullt avsnitt" och hur allt hänger ihop för att kunna beskriva och förklara på ett ganska bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om området "Ett kraftfullt avsnitt" och kan beskriva och förklara på ett bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om området "Ett kraftfullt avsnitt" och kan beskriva och förklara på ett mycket bra sätt de frågor du ställs inför. Du visar det genom att förklara hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt samt att du använder dig av naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier i dina svar på ett mycket bra sätt.
Centrala upptäckter
Beskriva naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och deras betydelse för oss människor och våra levnadsvillkor
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och hur dessa påverkar varandra samt på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ett kraftfullt avsnitt" och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever samt att du får med olika perspektiv. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid på ett välutvecklat sätt.
Jämföra ,resonera, motivera och argumentera
Hur du jämför, resonerar, motiverar och argumenterar inom "Ett kraftfullt avsnitt"
Du saknar tillräcklig förmåga att jämföra, resonera, motivera och argumentera inom "Ett kraftfullt avsnitt".
Du kan jämföra, resonera, motivera och argumentera inom "Ett kraftfullt avsnitt" på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra, resonera, motivera och argumentera inom "Ett kraftfullt avsnitt" på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra, resonera, motivera och argumentera inom "Ett kraftfullt avsnitt" på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: