Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fabler

Skapad 2018-02-06 11:31 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 6 – 7 Modersmål
Djurens värld!

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Högläsning av olika texter för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Förstå och reflektera kring texter.
 • Dramatisera en text role playing.
 • Skapa beskrivande bilder/illustrationer utifrån läsningen.
 • Skriva egna texter.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att...

 •  läsa fabler och förstå innehållet, svara på läsförståelsefrågor.
 • analysera och reflektera kring textens innehåll, både det uttalade och det som står mellan raderna.
 •  träna på att skriva texter, följa anvisad struktur, samt använda skrivreglerna.
 •  visa bilder och texter/ge respons till en kamrats text/bild.
 •  delta i role play.

Du ska visa att du kan...

 • Visad läsförståelse efter egen läsning.
 • Skrivstrategier för att skriva texter, textbindning, språkliga normer och strukturer.
 • Muntlig presentation av ditt arbete.
Genom att...
 •  Vara aktiv under lektionerna
 •  Se, lyssna, skapa, diskutera och prova på

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: