Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2018-02-06 12:04 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 5 Engelska
Tema: Friends/Fun

Innehåll

 

Tid vecka 6-10

 

Konkreta mål

 

Du lär dig att:

 

 • berätta vad som hände (I got, found, told, slept, went etc).

 • ställa frågor med did och svara (What did he see?)

 • fråga vad som fanns och svara (Was there/were there…?)

 

Arbetssätt/undervisning

 

För att nå de olika målen kommer vi att:

 

 • läsa olika texter, framför allt från läromedlet Good Stuff (kapitlet Friends/Fun).
 • läsa olika dialoger och framföra dessa inför klass eller i par.
 • arbeta i workbook med olika uppgifter (hörövningar, skrivuppgifter, ord och fraser).
 • se på film/serie, spela spel och leka lekar.
 • sjunga sånger och läsa rim och ramsor.

 

 

 

Alla förmågor tränas (tala, höra, läsa, skriva) men med extra fokus på läsförståelse.

 

Tillämpning 

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom:

 

 • muntliga och skriftliga övningar.
 • muntliga och skriftliga läxförhör.
 • prov i läsförståelse.

 

Matriser

En
Engelska åk 5

Kunskapskrav

Godtagbar
God
Utvecklad
Förstå texters budskap
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: