Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan vi stimulera barnens språk?

Skapad 2018-02-06 12:32 i Solsidans förskola Ludvika
Förskola
Språk och kommunikation är viktigt för alla barn för att de ska kunna förmedla sina tankar, åsikter och känslor både för sin egen självkänsla och sitt självförtroende men också för att lyckas i sitt samspel med andra. Att leka med språket på olika sätt är ett förhållningssätt och en metod för att kunna utveckla sin språkliga förmåga.

Innehåll

 

OBSERVATIONSFAS

 

 

 

Var är vi ? Nulägesanalys.

 

 • Vad leker barnet?
 • Under våra reflektioner på fredagar och på våra ALT har vi genom observationer  kommit fram till att barnen på olika sätt behöver stimulering i sin språkutveckling. Vi har då lånat en språkväska av Inga-Lil, vår specialpedagog, som heter "Första ordet."I den finns handledning och språkmaterial som vi kan använda i vår barngrupp till de barn som behöver just detta. Det är ett språkmaterial som är inriktat på Babblarna och även figurerna Aja och Baja. I språkväskan finns böcker (I Bobbos väska och en bok om Aja och Baja) lotto och memory, material till en dockteater utifrån en bok om Aja och Baja, ett tåg, kort med tecken som stöd, en röd väska till att illustera boken Bobbos väska med, mm.  Vi har sett att barnen är intresserad av Babblarna och vi ser att de intresserar sig för att titta i böcker själva eller sitta och lyssna på en bok med en vuxen. Vi ser också att barnen leker rollekar och att de är intresserade av att spela spel.
 •  
 • Vad utforskar barnet, vad försöker barnet förstå? Vi ser att vissa barn behöver språkstimulans för att kunna kommunicera och att de försöker förstå varandra i samspelet och i kommunikation mellan varandra.
 • Hur, vad, när kommunicerar barnet? Barnet/Barnen kommunicerar med varandra i alla olika situationer under dagen.
 • Vilka lärprocesser är barnet inne i? De barn vi tänker behöver språkstimulering är i en process där de imiterar andra barns språkljud och olika fraser eller ord som vuxna eller kompisar kommunicerar, några använder TSS.

 

 

PLANERING/GENOMFÖRANDE/DOKUMENTATIONSFAS

 

 

 

Vart ska vi?

 

Vilket projektinnehåll väljer vi utifrån nulägesanalys, läroplan, styrkort och vision?

 

Vi väljer att stötta barnen i deras språkutveckling genom att använda språkväskan "Första ordet". I Lpfö står det bla följande om språk: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och förstå andras perspektiv"

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor argumentera och kommunicera med andra"

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk, samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner"

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa"

 

"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling"

 

I vår vision har vi tre ledord och dessa är: Växande möten, Lekfullt lärande och Utmanande miljö och när barnen får mötas kring materialet i språkväskan så utgår vi från dessa tre ledord.

 

Utifrån våra styrkort så "samtalar vi med barnen om det som pågår, upprepar/utvecklar det barnen säger och genom att använda korrekta ord och meningar, vi använder ett rikt och nyanserat språk och vi stimulerar barnens begynnande skriftspråk"

 

 

 

Hur gör vi?

 

När vi svarar på nedanstående frågor kan du tänka utifrån både vårt förhållningssätt och organisationsfrågor.

 

 

 

 

 • Hur skapar vi förutsättningar för ett VÄXANDE MÖTE? Vi skapar tillfällen där de barnen som behöver extra språkstimulans ges detta med en närvarande pedagog och utifrån språkväskan "Första ordet". Vi gör detta regelbundet, minst en gång i veckan.

 • Hur ger vi förutsättningar för ett LEKFULLT LÄRANDE? Vi läser boken, spelar memory eller lotto, har rollekar och leker fram lärandet mha Babblarna och/eller Aja Baja.

 • Hur utformar vi en UTMANANDE MILJÖ? Vi tar fram det material som finns i väskan och låter miljön skapas med hjälp av det. Utmaningarna består i att miljön ska vara någorlunda samma för att orden i miljön ska befästas.

 

 

 

 

Vad ska vi dokumentera?

 

 Vilket fokus väljer vi? Vad vill vi veta mer om, vad gör oss nyfikna?

Vi vill veta var barnen är i sin språkutveckling, Vilka ord kan de? Vilka nya ord ska vi tillföra? Vilka ord är de intresserade av att lära sig? Dokumentera genom att spela in. Eller anteckna, ev film eller foto.

 

 

 

REFLEKTIONSFAS

 

 

Hur blev det?

 

 

 • Vilket lärande har vi sett hos barnen inom lek och kommunikation?
 • Har förståelsen hos barnen förändrats inom lek och kommunikation? 
 • Hur har vi sett att det VÄXANDE MÖTET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation?
 • Hur har vi sett att det LEKFULLA LÄRANDET hjälpt barnen att utvecklas i lek och kommunikation? Hur svarade barnen på de planerade aktiviteterna? 
 • Hur har barnen använt den UTMANANDE MILJÖN? Hur har de svarat på eventuella förändringar i miljön?

 

 

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: