Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cut-up poesi

Skapad 2018-02-06 12:40 i Hamburgsundskolan Tanum
Cut-up poesi
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Klipp isär gammalt och skapa nytt! Hitta en känsla - förmedla den!

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Syftet med arbetsområdet cut-up poesi är att eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer och möta dikter som en typ av textskapande med också en alternativ uttrycksform. Efter arbetsområdet är tanken att man ska ha lärt sig att:

- Uttrycka en känsla genom text, bild och ljud. 
- Använda digitala verktyg för att skapa en redovisning. 
- Få inspiration och återanvända delar av redan befintliga texter och bilder för att skapa nya uttryck. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan.

Planering - så här ska du göra, steg för steg, finns på classroom!

Arbetsområdet håller på under två veckor, vecka 16 och 17. Uppgiften är att få text och estetiska uttryck att samspela och lyfta varandra. Vi jobbar i par som lottas fram på första lektionen. Vi ska använda cut-up teknik, klipp isär och klistra ihop nya dikter utav gamla texter. Tanken är att skapa dikter som förmedlar en särskild känsla och att sedan förstärka diktens känsla med hjälp av en passande bild. Bilderna ska också klippas ihop utav gamla bilder. Dikterna ska dessutom ljudsättas och spelas in. Till sist ska en iMovie klippas ihop med syfte att få text och de andra estetiska uttrycken att samspela. Redovisning sker genom att vi spelar upp inspelningarna, och hänger upp dikterna och bilderna i klassrummet. Originaldikterna sätts också upp för att kunna jämföra dem med de nyskapade. 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Eleverna bedöms utifrån hur väl de kan förmedla en känsla via dikten, bilden och ljudsättningen samt hur väl de presenterar sitt arbete vid redovisningen. Vi tittar också på hur eleverna har använt de gamla dikterna och bilderna som inspiration för att skapa nya uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: