Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstprojekt

Skapad 2018-02-06 12:48 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Ett projekt som både utforskar befintlig konst och skapar konst. Vi kommer att titta närmare på vissa konstnärer och deras verk, och skapa egen konst med olika tekniker och material.

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

Skapandelusten har på sista tiden exploderat på avdelningen och barnen skapar med allt material som går att skapa med. Vi vill därför fortsätta på detta spår. Den tydligaste ingångsporten blev när vi en dag gjorde helkroppssjälvporträtt och barnen blev alldeles uppslukade av aktiviteten. Så vi vill utmana de vidare och dyka ner i konstvärlden för att se vad som finns och göra en djupdykning i den konst barnen fastnar extra mycket för. Vi kommer till en början titta på konst i form av tavlor och målningar.

Vi vill också i detta projekt låta barnen upptäcka att konst kan få ta tid, det gör inget att man inte blir klar på en minut, en timme eller en dag för den delen. Detta har vi tänkt blir ett sätt som motverkar massproduktionen av teckningar och skapelser. Vi pedagoger upplever att det just nu massproduceras teckningar och pyssel utan reflektion och engagemang, det ritas några få streck och sedan slängs vilket är ett stort slöseri av både framförallt miljön, men även av pengar.

Vår barngrupp gillar svängig och glad musik, gärna äldre schlager bland annat Ted Gärdestad. Därför kommer vi också, som en del i projektet , sjunga låtar som handlar om konst. Detta dels för att musik är lustfyllt, men också för att dessa låtar innehåller "konst-stoff", konstbegrepp (stafli, penseldrag, ateljé m.m.), konstnärers namn. Vi tänker att detta gör att barnen får en språklig stimulans och bl. a. får nya begrepp med sig som är viktiga inom detta ämne.

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

Vi har redan påbörjat projektet, vid uppstarten fick barnen först frågor kring konst som dokumenterats och satts upp på avdelningen. Därefter tittade vi på en PP på projektorn med olika kända konstverk och barnen fick berätta om sina tankar, åsikter och funderingar. De fick också frågor utifrån deras funderingar, t.ex. barn: "jag ser vatten!" pedagog: "Hur ser du att det är vatten, är det blått?" barn: "nej det är liksom blankt".

Vi kommer att titta närmare på olika konstnärer och deras konstverk

Utifrån den konst vi sett kommer vi testa olika material och tekniker, beroende på vad barnen finner intressant och lockande.

Vi kommer sjunga låtar som handlar om konst på olika sätt, två låtar vi har bestämt är "Michelangelo" av Björn Skifs och "Målarrock" av Robban Broberg.

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Eftermiddagar måndagar, tisdagar och onsdagar är bäst lämpade för våra projektaktiviteter

Sångerna sjunger vi på våra sångsamlingar, tisdagar och torsdagar.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Foton, videor och anteckningar som vi för in i veckoreflektionen eller liknande pedagogisk dokumentations mall

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Dokumenterar gör vi på något sätt vid varje tillfälle, omfattning och mängd kan variera.

Genomgång av materialet och att skriva in det i lämplig mall görs på PUT-tid eller vid annat passande tillfälle. 

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Ansvarar för dokumentationen gör Micaela, men både Marie och Micaela dokumenterar

Utvärdering tillsammans med barnen:

Vi tittar tillbaka på de tankar barnen haft i början som finns dokumenterade och reflekterar tillsammans över hur dessa kanske förändrats eller inte. I dessa samtal använder vi anteckningar som dokumentations metod.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: