Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2018-02-06 13:50 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Utveckla barnens förmåga till empati, att förstå sin omgivning och andra människor och djur.

Att få barnen att hjälpa och lyssna på varandra.

 

Aktivitet:

Kompisböckerna och filmerna "Värsta bästa vänner".

Fortsätta använda oss av våran kompis-Bamse. 

Att vi som vuxna föregår med gott exempel.

Prata med barnen om hur olika känslor kan kännas.

När? Var? Hur? Varför?

Vid samlingar och vid dagliga samtal.

Att bygga fina relationer mellan varandra.

 

 

Resultat - hur blev det?

Vi har inte hunnit med att visa "Värsta bästa vänner" för alla barnen ännu.

Detta handlar om att ha ett bra förhållningssätt & är en ständigt pågående process.

11/6 -18:

Vi tycker att barnen i våran grupp visar empati för varandra!

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: