Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmik

Skapad 2018-02-06 14:04 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 9 Musik
Under detta läsåret kommer du att få delta i temat rytmik. Vi kommer att träna på att utveckla tilltron på den egna förmågan att uttrycka sig genom rytmik och musik. Du kommer även att erfara begrepp som riktning, avstånd vid förflyttning.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

 • att utveckla den egna förmågan att uttrycka sig genom musik, rytmik och lek.
 • att utveckla sin förmåga att samspela med andra
 • att utveckla sin förmåga att reflektera över samband mellan orsak och verkan.
 • att utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Bedömining: 

 • Din förmåga att medverka

Undervisningens innehåll:

 • Rytmik, rim och ramsor, sång och danslekar
 • Spel på musik- och rytminstrument.
 • Träna på olika lägesord såsom framåt, bakåt och mot mitten.
 • Dokumentation genom att filma.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
  Mu  1-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  1-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  1-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
  Mu  E 6
 • I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  E 6
 • Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
  Mu  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
  Mu  E 6
 • Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
  Mu  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: