Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2018-02-06 14:39 i Torsångs skola Borlänge
Favoritmatematik 2A
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med taluppfattning; addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Vi tränar på 5- och 10-kompisar. Vi arbetar med sambandet mellan olika räknesätt samt med problemlösning, geometri, symmetri, enklare diagram, sannolikhet, dubbelt och hälften.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och behärska 5- och 10- kompisar
 • förstå och använda dig av enkla matematiska begrepp samt samband mellan dem
 • förstå och använda tallinjen
 • förstå och fortsätta mönster
 • förstå och föra enkla matematiska resonemang
 • behärska enkla matematiska metoder
 • lösa matematiska problemuppgifter
 • förklara ditt tillvägagångssätt 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • kunna dela in tal i ental, tiotal, hundratal
 • räkna med addition och subtraktion inom talen 0-100
 • förstå betydelsen av orden addition och subtraktion
 • förstå enkla matematiska begrepp och sambandet mellan dem, t.ex sambandet mellan addition och subtraktion
 • kunna klockan hel, halv
 • lösa enkla matematiska problem
 • förstå symbolerna (-+=<>) och deras placering
 • förstå orden fler/färre/färst/lika många
 • vara bekant med några geometriska objekt och begrepp
 • att använda linjalen att rita rakt samt att mäta med

Detta gör jag genom att jag följer ditt arbete på mattelektionerna och i matteboken. Jag kommer att göra både muntliga och skriftliga tester. Jag tittar hur du löser praktiska uppgifter och matematiska problem både enskilt och i grupp. Jag lyssnar när du berättar och visar hur du löst dina uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att

 • ha gemensamma genomgångar
 • utgå från läromedlet Favoritmatematik
 • färdighetsträna med tärningar, spel, på iPad/dator
 • arbeta enskilt, i par och ibland i grupp
 • ha praktisk matte
 • jobba med problemlösning
 •  
 • använda olika slags praktiskt material så som pengar, klossar, tallinje, linjal m. m

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: