Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk, språkliga varianter och närliggande språk

Skapad 2018-02-06 16:16 i Resarö skola Vaxholm Stad
De språk som räknas som minoritetsspråk i Sverige och de språk som räknas till de nordiska språken
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att prata om och lyssna till de språk som räknas som våra minoritetsspråk, våra svenska dialekter och även de nordiska språken. Vi kommer även att arbeta med dessa språks utveckling och historien kring dem.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

  • se på film om de olika språken
  • lyssna till de olika språken
  • läsa texter 
  • arbeta med fördjupningar om något språk/språkgrupp 


 

Vi kommer att bedöma...

  • din förmåga att söka, samla och sammanställa fakta om ett språk
  • din förmåga att arbeta källkritiskt
  • din förmåga att ge exempel på minoritetsspråk
  • din förmåga att resonera kring språk

Matriser

Sv
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Minoritetsspråk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk.
Nordiska språk
Du kan ge exempel på tydligt framträdande likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Språkliga varianter
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina smmanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: