👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt18 åk 7 Te Musfällebilen

Skapad 2018-02-06 16:23 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP för Järnåkraskolan i Lund i ämnet teknik.
Grundskola 7 Teknik
När man spänner en musfälla lagras energin i den spända fjädern. Denna energi frigörs när fällan smäller igen och fångar en mus, men den kan också användas till annat. Den kan till exempel slunga iväg en boll eller själv ta ett skutt. Men varför inte låta den ge fart till ditt fordon?

Innehåll

MUSFÄLLEBILEN

MUSFÄLLEBILEN vt 18

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att lösa tekniska problem genom att bygga en bil som drivs av en musfälla.
Du ska även utveckla din förmåga att beskriva tekniska lösningar och att använda teknikområdets uttrycksformer. Det gör du när du jobbar med en ritning av bilen samt försöker förklara hur den fungerar.

Innehåll

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Ord och begrepp för att benämna tekniska lösningar.
Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Genomförande

Uppgift
Du ska tillsammans med din grupp bygga en resurssnål bil som drivs av en musfälla.
Du ska också göra en ritning samt beskriva bilens funktion.
Vi arbetar med musfällebilarna veckorna 18-22.

Att bilen ska vara resurssnål innebär att ni i så stor utsträckning som möjligt ska använda återvunnet material. Ni ska också tänka på att använda begränsade mängder tejp och lim. Det ingår alltså i uppgiften.

Arbetsgång
Innan vi börjar bygga tittar vi tillsammans på bilder av andra bilar och diskuterar varför man byggt på så olika sätt. Hur får man hjulen att drivas framåt? Är det bra med stora hjul? Kan man konstruera hjulaxlar på olika sätt? Hur använder vi våra kunskaper om hävstänger och friktion?

Kom ihåg att skissa och planera arbetet innan ni börjar bygga. Vi vill att ni dokumenterar arbetet varje lektion (skiss eller foto) så att ni sedan kan beskriva hur ni löst problemen som uppkommit.

Vi kommer att använda tid för att lära oss göra ritningar och att förklara hur bilarna fungerar. Här tränar vi också på kamratbedömning.

Bilbygget avslutas med ett race i korridoren där vi ser vilken bil som kommer längst.

Bedömning

Inlämning av ritning.
Skriftligt förhör på teori (begrepp) och beskrivning av bilens funktion och av de förbättringar och hur de påverkat bilens resultat.
Arbetet bedöms enligt matris nedan.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna bl a ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
  • använda teknikområdets uttrycksformer
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (ur Lgr11)

Matriser

Tk
Jä Vt 18 åk 7 Te Musfällebilen

Förmågan att
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Problemlösning. Förhörs muntligt på lektionen)
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktions-arbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar. Du prövar dig fram under arbetets gång.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktions-arbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. När du får problem har du en plan för förbättringar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktions-arbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Du ändrar en variabel åt gången och har en metod för att dokumentera förbättringarna.
använda teknikområdets uttrycksformer Ritning. Inlämning - Hinner vi ej!
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Användning av teknikområdets begrepp. (Beskriva funktionen. Förhörs skriftligt.)
Eleven beskriver med viss användning av ämnesspecifika begrepp hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet funktion. Exempel: Du beskriver med en enkel text om hur hävarmsprincipen och friktion fungerar. Du föreslår förbättringar.
Eleven beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet funktion. Exempel: Du beskriver vilken påverkan tex hävarmsprincipen och friktion har och drar då tydliga paralleller till din musfällebil. Du föreslår förbättringar och ger viss förklaring till vilken betydelse de har.
Eleven beskriver med god användning av ämnesspecifika begrepp hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet funktion och visar då på andra liknande lösningar. Exempel: Du beskriver vilken påverkan tex hävarmsprincipen och friktion har och drar då tydliga paralleller till din musfällebil. Du utvärderar din lösning och ger förslag på förbättringar och kan ge ingående förklaring till vad de får för betydelse.
Ny aspekt