Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geogafins metoder, begrepp och arbetssätt

Skapad 2018-02-06 21:07 i Öjersjö Brunn Partille
Arbetsområde: Geografins metoder, begrepp och arbetssätt. Syfte: Under tre veckor ska vi studera olika geografiska metoder, till exempel hur kartor fungerar, olika slags kartor och vad man kan läsa ut av dem. Vi kommer också att testa på hur digitala kartor fungerar och kan användas till. Man kallar det för geografisk informations system och det förkortas GIS.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under ca tre veckor ska vi studera olika geografiska metoder, till exempel hur kartor fungerar, olika slags kartor och vad man kan läsa ut av dem. Vi kommer också att testa på hur digitala kartor fungerar och vad de kan användas till. Man kallar detta för geografisk informations system och det förkortas GIS.

Innehåll

Planering för åk 7 

 

Ämne: Geografi

 

Arbetsområde: Geografins metoder, begrepp och arbetssätt.

 

Förmåga att utveckla: Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Syfte: Under tre veckor ska vi tillsammans studera olika geografiska metoder, till exempel hur kartor fungerar, olika slags kartor och vad man kan läsa ut av dem. Vi kommer också att testa på hur digitala kartor fungerar och kan användas till. Man kallar det för geografisk informations system och det förkortas GIS.

 

Du ska lära dig om:

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor och olika slags kartor.
 • Metoder som finns för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk data med hjälp av GIS och geografiska verktyg som finns på Internet.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar,regioner och orter.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att förstå och tolka kartor.

 

Arbetsmetoder: Genomgångar och övningar

 

Redovisning: Du ska muntligt och skriftligt få visa dina kunskaper genom övningar och ett skriftligt prov.

 

Bedömning: Bedömning kommer att ske löpande och vid arbetsområdets slut. Jag kommer att titta på hur:

-Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker och vad dessa källor har för trovärdighet och relevans.

-Du använder kartor och andra geografiska verktyg.

-Dina kunskaper om världsdelarnas namngeografi genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska begrepp.

-Du kan använda geografiska begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi metoder, begrepp och arbetssätt

Rubrik 1

E - nivå
D- nivå
C- nivå
B - nivå
A -nivå
Använda geografiska begrepp
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Använda kartor mm
undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder, tekniker.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultat till frågeställningen.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Reflekterar kring resultatet, samt förklarar tydligt resultatet med stöd av frågeställningen.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om namngeografin.
Du har goda kunskaper om namngeografin.
Du har mycket goda kunskaper om namngeografin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: