Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2018-02-07 09:35 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Andra världskriget (1939-1945) utkämpades på olika ställen i världen. Axelmakterna som i första hand bestod av Tyskland, Italien och Japan stred mot de allierade som framförallt var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA. Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang.
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap skapas och används.
 • kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap.

Vi ska kunna:

 • känna till orsakerna bakom andra världskrigets utbrott.
 • känna till länderna som ingick i de allierade och i axelmakterna.
 • förstå den tekniska utvecklingen som påverkade krigets förlopp.
 • känna till några huvudgestalter under andra världskriget.
 • känna till hur Sverige påverkades och förhöll sig till kriget.
 • känna till orsakerna och händelseutvecklingen för Förintelsen.
 • känna till hur propagandan användes under kriget.

 

Material:

 • häften med text och frågor
 • filmer och bilder
 • texter i läroboken

 

Matriser

Andra världskriget

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om orsakerna till andra världskrigets utbrott.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Eleven visar ett kritiskt förhållningssätt till våra källor och kan använda källkritiska begrepp.
Eleven använder några källkritiska begrepp i värderingen av källorna.
Eleven använder flera källkritiska begrepp i värderingen av källorna.
Eleven använder de källkritiska begreppen på ett adekvat sätt i värderingen av källorna.
Eleven har grundläggande kunskaper om konsekvenserna av andra världskriget.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Eleven visar kunskap om viktiga moment i krigets händelseförlopp.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: