Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden Runt - eller "Det var en dansk, en norsk och..."

Skapad 2018-02-07 10:38 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Geografi
Vi lämnar nu Sverige för att ge oss av utanför våra gränser. Vilka länder tillhör Norden? Vi tar reda på vilka de största städerna är, hav, berg och öar m.m. Vi undersöker även vilka natur- och kulturlandskap som finns i de olika länderna. För sedan är det dags att bege sig ut i stora Europa.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Utifrån Lgr11: 
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Genom undervisningens ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Visa vad du lärt dig

Eleverna kommer att visa sina kunskaper successivt under arbetsområdets gång både under lektionstid och genom ett större prov i slutet för att visa att de kan använda sig av en kartbok, vet vilka länder som tillhör Norden och dess viktigaste orter, sjöar, hav m.m

Arbetssätt och undervisning


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Läsa i läroboken Geografi i Europa

Undervisningen: 

 1. Vi går igenom vilka länder som tillhör Norden och dess viktigaste orter.
 2. Vi läser om ett land i taget i läroboken och arbetar med landets orter, hav, berg, sjöar m.m.
 3. Vi tittar på serien "Geografens Testamente - Norden"
 4. Eleverna får träna i programmet Seterra för att testa sina kunskaper.
 5. I vecka 13 kommer eleverna att få ett skriftligt prov där de får visa sina Nordenkunskaper.

Tidsram

Norden kommer vi att arbeta med i ca. 6 veckor. 

Bedömning

Jag bedömer delaktighet i muntliga diskussioner i klassrummet samt genom provet i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Omdömesmatris för arbetsområdet NORDEN

Norden

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp och stöd tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
Du kan med viss hjälp och stöd tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi
Namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter.
Du kan med viss hjälp och stöd några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Kartan
Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med viss hjälp och stöd hitta information i en kartbok .
Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok.
Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap, årstider, väderstreck.
Du känner till ett fåtall geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp och stöd ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: