Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kärlek åk 8

Skapad 2018-02-07 12:22 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 – 9 Svenska Engelska
Tema i kärlekens tecken. Genom noveller, filmer, poesi, sagor, sånger, dilemmadiskussioner och mycket mer ska vi fördjupa oss i kärlekens mysterier. Häng med!

Innehåll

Tema Kärlek

Vi kommer under några veckor att på svensk- och engelsklektionerna ägna oss åt tema kärlek. Du kommer läsa och lyssna noveller, titta på kortfilmer, skriva kärlekspoesi, lära dig om insändare och sen skriva egen, läsa texter och svara på frågor, läsa saga på engelska, arbeta med låttexter, se på en film och skriva film review. Ni kommer också att jobba med kapitlet LOVE i Digilär samt lära er mer om hur man får till genitiv.

Vi inleder temat v.9 med att tillsammans med hela skolan köra "Relationsvecka". Det innebär att vi kommer att jobba med sånt som värderingsövningar, #metoo, samtycke, rättigheter- och skyldigheter, vår sexualitet och identitet.

 Svenska

 • Reflekterande frågor om kärlek -Skrivuppgift
 • Novell - Skriva efter mall, lyssna, läsa och diskutera
 • Genomgång insändare och sen skriva en egen - Kille/tjej

 

 Engelska

 • Spotlight year 8 (texter, glosor, översättning)
 • Hörförståelse agony column - lyssna och förstå - skriv ett svar
 • "The ideal partner" - gruppdiskussion
 • Love poetry - gruppuppgift
 • Arbeta med låttexter
 • "Funeral blues" (dikt) - översättning 
 • Film Juno - film Review
 • Grammatikgenomgång Genitiv
 • Läsa en bok på engelska - muntligt boksamtal

 

Test engelska

•Hörförståelsetest

•Läsförståelsetest

•Uppsats - skrivs på lektionstid (fem olika rubriker att välja mellan)

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Agony column

 • Ej namngiven

 • Agony column

 • Insändare

 • Insändare

 • Film questions - Juno

 • Film questions - Juno

 • Nuit Blanche - novellfilmuppgift

 • Film - Juno

 • Nuit Blanche - novelluppgift

 • Fem frågor om kärlek

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: