👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk3

Skapad 2018-02-07 13:25 i Annerstaskolan Huddinge
Religion åk 2 HT-14
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Teknik Religionskunskap

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbeta är att du ska känna till de fem stora världsreligionerna. Du ska även ha förståelse för varför religioner finns och att det finns väldigt många olika sätt att se världen. 

Centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Du får lära dig om religion genom film, text, besök och praktiskt skapande.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska visa dig vad du lärt dig genom att aktivt delta i diskussioner och samtal, skriva texter, måla bilder och skapa olika saker.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Re Sv Tk SO SvA
Religion

Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Allmänt
Jag känner till att det finns olika religioner och vet vad en religion är.
Jag kan reflektera kring olika religioners likheter och skillnader.
Jag kan reflektera kring hur religioner påverkar människan.
De tre stora
Jag känner till de tre stora abrahamitiska religionerna.
Jag känner till några kännetecken, t.ex. symbol, högtid, central berättelse, ur de religionerna.
Sverige
Jag känner till att kristendomen spelat stor roll i Sverige.
Myter
Jag känner till några skapelsemyter från olika religioner.
Jag känner till några olika gudar och hjältar från t.ex. den fornnordiska mytologin.
Mänskliga rättigheter
Jag vet att alla människor är lika mycket värda oavsett vilken religion de har.