👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska VT:17_22

Skapad 2018-02-07 13:53 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter,
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska . Synonymer och motsatser . Mitt land, kort meningar och enkla texter på arabiska. Vi ska träna på att skriva nya ord , fraser och texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa , skriva,tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska använda modersmålet for att kommunicera i skrift.
 • Du ska uttrycka dig varierat och säkert i skrift för att t.ex berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter .

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv , dina intressen eller en händelse.
 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäverna, skriva egna och enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande .
 • Att enkla berätta och skriva om sitt land.

Eleven har uppnått målen när...

 • Formulera dina tankar i tal och skrift.
 • Återberätta skriftliga en text du har läst eller en historia du har hört.
 • skriva enkla ord, meningar och texter.
 • D

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3