Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering arabiskaV17_22

Skapad 2018-02-07 13:55 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska. Synonymer och motsatser. Frukt och grönsaker. Natur och vädret. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på arabiska. Vi ska träna på att skriva nya ord, fraser och korta texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska använda modersmålet för att kommunicera i skrift
 • Du ska uttrycka dig varierat och säkert i skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.

 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäver; skriva egna, enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.

 • Att enkelt berätta och skriva om en händelse.

Eleven har uppnått målen när..

 • Formulera dina tankar i tal och skrift.
 • Återberätta skriftligt en text du har läst eller en historia du har hört.
 • Skriva enkla ord, meningar och enkla texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: