Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska VT V.17-22

Skapad 2018-02-07 14:09 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska. Synonymer och motsatser. Mitt land, vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på arabiska. Vi ska träna på att skriva nya ord, fraser och korta texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala och samtala 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

 

Konkretiserade mål för eleven

. Att använda modersmålet för att kommunicera i skrift.

. Att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter.  

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäver. skriva egna och enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.
 • Att enkel berätta och skriva om en händelse.

 

 

 

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 

 • Formulera  dina tankar i tal och skrift.
 • Återberätta skriftligt en text vi har läst eller en historia du har hört.
 • Skriva enkla ord, meningar och texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: