👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering arabiskaVT18 , V: 17:22

Skapad 2018-02-07 14:57 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska 2016
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Målet med undervisningen är att du : - Utvecklat ditt arabiska ordförråd. - Utvacklar din förmåga att uttrycka dig båda skriftligt och ditt muntlig på modersmålet. - använder arabiska som ett medel för språkutveckling och ditt lärande. -anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa ,skriva , tala och samtala

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

- Samtala och diskutera olika texter i grupp och skriva korta sammanfattningar .

- Att skriva egen berättelse att följa språkliga regler , struktur , innehåll och variation.

- At arbeta med läsförståelse , förförståelse och frågor kring texten .

- Att läsa  olika faktatexterna . egen läsning och högläsning . att bekanta sig med texter struktur och språkbruk.

 

 

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter ( att förstå och tolka texter)•

Vi kommer att se filmer och diskutera innhålet.

Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter.

 

Eleven har uppnått målen när...

 

- Att använda lämpligt ordförråd i det arabiska språket.

-Att förstå och tolka arabiska texter samt att urskilja texters budskap både det uttalade och sådant som står mallan raderna.

- Din förmåga att använda grammatik regler, stavningsregler , ordföljd och interpunktion.

-Att producera egna texter.

.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6