Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällvärlden samt stora älvar

Skapad 2018-02-07 15:03 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 5 Geografi
Varför flyttar man hus i Kiruna? Vilka växter och djur hittar vi i fjällvärlden? Får vi el från alla våra älvar?

Innehåll

Fjällvärlden samt de stora älvarna

Syfte(varför)

Undervisningen i ämnet geografi syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

 

Det här kommer du att få undervisning om(vad):

 • Hur vi använder våra älvar. Förr och nu.
 • Vilka våra största älvar är.
 • Hur naturen ser ut runt älvarna.
 • Var i Sverige det finns fjäll.
 • Hur det kommer sig att naturen ser olika ut ju högre upp på fjället man kommer.
 • Miljön i fjällvärlden.
 • Varför berggrunden är en av de viktigaste naturresurserna i Sverige.
 • Bergskedjor och bergstoppar
 • Namngeografi

 

Så här kommer vi att arbeta(hur):

Vi kommer att titta på filmer samt läsa olika slags texter tillsammans.

Du kommer att få arbeta tillsammans med en kamrat där ni gör ett arbete om landskap i norra Sverige.

Så här kommer du att bedömas

 • Du ska veta var i Sverige det finns fjäll och stora älvar, hur det ser ut där och hur djur och växter har anpassat sig till livsmiljöer i fjällen och runt älvarna.
 • Du ska kunna placera ut älvar, fjäll, städer och landskap på en blindkarta.
 • Du ska veta hur vi använder de naturresurser vi har i fjällvärlden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: