👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska VT18 v::17-22

Skapad 2018-02-07 15:41 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska 2016
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Målet med undervisningen är att du : - Utvecklat din förmåga att läsa , förstå och tolka fakta och skönlitterära texter. - Utvacklar din förmåga att uttrycka dig båda skriftligt och ditt muntlig på modersmålet. - använder arabiska som ett medel för språkutveckling och ditt lärande. -anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa ,skriva , tala och samtala

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

- Samtala och diskutera olika texter i grupp och skriva korta sammanfattningar .

- Att skriva egen berättelse att följa språkliga regler , struktur , innehåll och variation.

- At arbeta med läsförståelse , förförståelse och frågor kring texten .

- Att läsa  olika  fakta och olika skönlitterära .

- Att bekanta sig med texter struktur och språkbruk.

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter ( att förstå och tolka texter)•

Vi kommer att se filmer och diskutera innhålet.

Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter samt arbeta med struktur och språkbruk .

 

Eleven har uppnått målen när...

 

- Att använda lämpligt ordförråd .

-Att förstå och tolka arabiska texter samt att urskilja texters budskap både det uttalade och sådant som står mallan raderna.

- Din förmåga att använda grammatik regler, stavningsregler , ordföljd och interpunktion.

-Att producera egna skönlitterära texter.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9