Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2018-02-07 15:50 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 9 Musik
Under musiklektionerna kommer vi att sjunga, spela och gestalta musik på olika sätt. Vi kommer att lyssna till och prata om olika sorters musik. Vi ska med hjälp av trummor och andra rytminstrument spela puls i skilda tempo och testa några enkla rytmer. Du kommer att delta när vi pratar om ord som är speciella för ämnet musik.

Innehåll

Innehållet i ämnet musik

Så här arbetar vi på musiklektionerna.

På musiklektionerna sjunger vi och spelar instrument. Främst trummor och andra rytminstrument.

Vi lyssnar på olika sorters musik och instrument och pratar om olikheterna.

Vi kommer också att ägna oss åt rörelse/dans, lekar och skapande.

        Bedömning

           Vi kommer att bedöma din förmåga

 

 •  att medverka när vi sjunger och spelar på instrument.
 • att medverka när vi har rörelse/dans, lekar och skapande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
  Mu  1-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  1-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  1-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  1-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  1-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
  Mu  E 6
 • I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  E 6
 • Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
  Mu  E 6
 • Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
  Mu  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: