Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2018-02-07 17:20 i Tunabergsskolan Uppsala
Vi undersöker hur Sverige styrs på ett demokratiskt sätt.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Det handlar om makt och demokrati, hur Sverige styrs, olika nivåer i beslutsfattandet, Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter, demokratins utmaningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Vad

Du skall kunna redogöra för vad demokrati är och vilka konsekvenser det får för människor som lever i ett demokratiskt land.

Du skall kunna redogöra för hur Sverige styrs. Hur Sverige är organiserat som ett demokratiskt land.

Hur

Bedömningen sker genom:

 • Att du under lektionstid visar att du kan resonera kring de ord och begrepp vi tar upp.
 • Att du muntligt kan redogöra för de frågor vi diskuterar och tar upp under lektionen.
 • Genom ett muntligt seminarium där du får resonera och reflektera om frågor om demokrati och hur Sverige styrs.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsgång

 1. Klassgenomgång av centrala delar - demokrati/diktatur, ideologier, regering och riksdag.
 2. Gruppövningar- genom diskussioner kunna dra egna slutsatser.
 3. FIlm - om demokratins historia.
 4. Seminarium - muntligt prov i grupp som avslutning på arbetsområdet.

 

Arbetsmaterial

http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksdagen-en-kort-vagledning.pdf

http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/demokratin-i-samhallet.pdf

Ljudfiler

http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/ljudfiler/riksdagen_en_kort_vagledning.mp3

http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/ljudfiler/demokratin-i-samhallet.mp3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. demokrati, diktatur, folkomröstning, opposition)
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för demokratiska arbetssätt och beslutsprocesser.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska beslutsprocesser. (Ex. hur valen går till, hur riksdagen och regeringen väljs och hur du kan vara med och påverka.)
Du har goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Reflektera över demokratiska värden och beslutsvägar.
Du kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: