Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-02-07 17:38 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Matematik Bild Teknik
I detta blöta tema kommer vi dyka ner i frågor som har att göra med det livsviktiga vattnet. Vi kommer bland annat titta på vattnets egenskaper och betydelse för människor och miljö. Du kommer att få göra experiment, bygga båtar, lära dig om Titanic och mycket mer. Ta på dig en badmössa och gör dig redo!

Innehåll

Mål

Efter temat ska du ha utvecklat din förmåga att:

- Förklara vattnets olika former; fast, flytande och gas och övergången mellan dem
- Göra naturvetenskapliga undersökningar och fältstudier och dokumentera dem
- Namnge kontinenterna och världshaven och deras läge i förhållande till varandra
- Resonera om vattnets betydelse för miljöfrågor och människor
- Jämföra storheter i volym
- Använda enkla tabeller och diagram
- Göra egna konstruktioner och välja därtill lämpliga material

 

Undervisning 

I temat kommer du bland annat att få:

- Göra ett undersökande arbete om vattenanvändning i vardagen
- Göra en uppföljning av undersökningen och skapa ett collage med förslag på hur vi kan spara på vatten
- Utföra experiment om blandningar och lösningar, fast och flytande vatten på PU-pass 
- Dokumentera dina undersökningar
- Undervisning och se en film om vattenverk, vattentorn och reningsverk
- Undervisning om kontinenterna och världshaven och sen öva på att namnge och placera ut dem på kartor
- Bygga båtar och prova hur de flyter och jämföra konstruktionen med klasskamrater
- Ta del av berättelser från förlisningen av Titanic
- Skriva faktatexter och berättande texter 
- Följa med på en utedag till Sularpsbäcken

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta både på egen hand och i grupp

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- Göra undersökningar, dokumentera dem och jämföra resultatet
- Visa hur man kan använda en karta för att peka ut och namnge kontinenterna
- Ge exempel på hur man kan bidra till en hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

NO Ma Tk Bl SO
Tema vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökning och dokumentation
Med hjälp av pedagog kan du göra en undersökning, dokumentera den och jämföra resultatet med en klasskamrat
På egen hand kan du göra en undersökning, dokumentera den och jämföra resultatet med en klasskamrat
Karta och lägesbeskrivning
Med hjälp av pedagog kan du peka ut och namnge kontinenterna och dess läge i förhållande till varandra på en karta
På egen hand kan du peka ut och namnge kontinenterna och deras läge i förhållande till varandra på en karta
På egen hand kan du peka ut och namnge kontinenterna och deras läge i förhållande till varandra på en karta. Du kan även namnge och lägesbeskriva världshaven.
Hållbar utveckling
Med hjälp av pedagog kan du ge exempel på någon åtgärd för hållbar utveckling
På egen hand kan du ge exempel på någon åtgärd för hållbar utveckling
På egen hand kan du ge exempel på olika åtgärder för hållbar utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: