Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räddningstjänsten

Skapad 2018-02-07 19:28 i Hedens skola Öckerö
Var ringer jag när det brinner? Var ringer jag om det har skett ett inbrott? Var ringer jag när någon skadat sig? Här kommer du få lära dig vart du ska vända dig och vilka instanser/myndigheter i samhället som hjälper till.
Grundsärskola 1 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Var ringer jag när det brinner?

Var ringer jag om det har skett ett inbrott?

Var ringer jag när någon skadat sig?

Här kommer du få lära dig vart du ska vända dig och vilka instanser/myndigheter i samhället som hjälper till.

Innehåll

 

 

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • förstå vad räddningstjänsten i ett samhälle är samt hur den är uppbyggd
 • kunna agera på lämpligt sätt vid olycka, brand eller brott
 • använda ämnesspcifika ord, begrepp och symboler
   

Undervisningl

I undervisningen kommer vi att:

 • göra övningar hur vi ska agera vid en brand
 • uppmärksamma placering av brandposter i närmiljön, brandvarnare, nödutgångar, brandsläckare samt brandfiltar på skolan
 • genom film ta reda på hur polis, ambulans samt räddningstjänst arbetar
 • lära oss nödnumret 112
 • "låtsas-träna" använda 112 och träna på att berätta om en brand, olycka eller ett brott samt berätta vårt namn, adress/plats och nummer
 • låtsas att det skett en olycka och träna på vad vi ska göra

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • veta när nödnumret 112 ska användas
 • veta vad du ska säga när du ringer 112
 • nämna några av polisens, ambulansens och räddningstjänstens främsta uppgifter
 • kunna nämna några hjälpmedel för brandskydd, t ex brandvarnare och brandsläckare
 • kunna agera på lämpligt sätt vid en eventuell brand och/eller olycka

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: