Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 - Procent åk 9 vt 18

Skapad 2018-02-08 08:34 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 4 - 10 kommer vi att arbeta med procent, bråk och decimaltal. En hel del beräkningar kopplar till vardagen så som reapris och ränta.
Grundskola 9 Matematik

Vad menas med ränta? Hur bestäms räntan? Under veckorna 6 - 13 kommer vi att arbeta med procent, bråk och decimaltal. En hel del beräkningar kopplar till vardagen så som reapris och ränta.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen

träna på att::

 •  beräkna andelen, delen och det hela
 •  räkna med förändringsfaktor
 •  använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med promille
 

Syftet i fördjupningen:

 • problemlösning med procent

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • beräkna andelen, delen och det hela
 •  räkna med förändringsfaktor
 •  använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med promille

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Begrepp/Matteord

procentform,bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet, promille

Planering

v. 6    Introduktion och begreppsträning (modersmål)

          procent, beräkna andelen, det hela och delen ( s. 108 - 111)

v.10    förändringsfaktorer samt ränta ( 112 - 115)

         procentenheter, promille (s. 116 - 117) Diagnos

v.11  Fördjupning/repetition

v.12  Fördjupning

v.13    Prov / Inlämningsuppgift

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftlig diagnos

Examination

Vi genomgång av området procent får du tänka till hur du vill visa dina kunskaper.

Det du visar under lektionen har stor betydelse för oss när vi bedömer dig. Tänk på att vara aktiv i diskussioner och genomgångar.

 1. Alla kommer att göra en muntlig diskussion i grupp och 2 - 3 elever.
 2. Inlämningsuppgift vecka 12 kommer ni att få en uppgift som handlar om procent, Den ska lämnas in senast v. 13
 3. Göra provet enskilt
 4. Göra provet i par

Givetvis får du göra alla dessa alternativ (2 - 4)

Uppgifter

 • Arbetsblad och repetitionsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 9 vt 17

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt
Läsa av procent från en bild Begreppet ex 10 av 50 två av fem fastställa årsräntan om räntesatsen är ex 7% Omvandling från decimaltal/procent till promille
Ta ut rätt uttryck efter en given förutsättning Ex årlig ökning på 10% i fem år
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Beräkna en varas nya värde efter ex 3 år med 20% värdeminskning per år.
Ange uttryck för procentberäkning, algebraiskt
Ange uttryck för procentberäkning, algebraiskt
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Beräkna ex, 2% av 10 kr 7% av 20 kr Beräkna prisändring i procent från ex 40 kr till 20 kr Beräkna en varas nya värde efter ex 3 år med 20% värdeminskning per år.
Beräkna en varas pris före rabatten på ex 30% Bräkna årsränta
Beräkna en varas ursprungliga pris efter två procentuella prissänkningar.
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. ex.
Resonemang om att ta ut rätt uttryck efter en given förutsättning Ex årlig ökning på 10% i fem år Resonemang om att motivera om en lösnings svar är rätt eller fel.
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. ex,
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Visa en beräkning om en varas nya värde efter ex 3 år med 20% värdeminskning per år.
.
Visa en beräkning av en varas ursprungliga pris efter två procentuella prissänkningar I siffror eller ord ange uttryck för procentberäkning, algebraiskt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: