Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras Mona Lisa

Skapad 2018-02-08 09:07 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Parafras av ett konstverk /konsthistoria
Grundskola 7 Bild
Vi kommer att titta på verket Mona Lisa och prata kring Leonardo da Vinci och hans verk. Därefter tittar vi på parafraser av Mona Lisa. Avslutningsvis får du själv göra en parafras av Mona Lisa.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- se och prata om olika konstverk i vår konsthistoria

- lära sig om vad en parafas kan vara och göra en egen

- ta del av varandras arbeten

- presentera sitt arbete och beskriva  

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag bedömmer:

- hur du jobbat under arbetets gång, hur drivande du varit i din framställning

- hur du kunde beskriva och presentera ditt arbete utifrån syftet

- helheten; ide- överväganden- framställning- reflektion

 

Uppgifter

 • Parafras Mona Lisa

 • Parafras Mona Lisa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kopia av Bedömningsmatris - Bild åk 7-9

MATRIS FÖR BILD

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
tekniker, framställa bilder
Har börjat hantera material och tekniker men måste öva mycket mer på det.
Är på väg att lära sig att hantera material och tekniker men måste öva mer.
Kan hantera material och tekniker. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Uppgifterna har en viss teknisk kvalitet.
Kan hantera material och tekniker på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den. Uppgifterna är genomgående av hög teknisk kvalitet.
Självständighet
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd och måste "puffas" igång med uppgiften. Måste ha tydliga individuella instruktioner.
Kan ibland behöva hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte riktigt prova egna ideér. Kan följa instruktioner ett steg i taget.
Tar egna initiativ. Kommer med egna ideér men behöver råd och stöd för att våga genomföra dem. Kan följa instruktioner i flera steg.
Arbetar självständigt. Kan och vågar fullfölja sina egna ideér. Kan följa och utmana instuktioner
Variation, kreativitet
Provar sällan nya sätt att arbeta med färg, form , komposition eller material. Behöver hjälp med att hitta ideér om utförandet av uppgiften.
Gör försök till variation genom att ibland prova nya möjligheter med färg, form, komposition eller material. Använder mest andras ideér.
Varierar sig genom att hitta olika sätt att använda färg, form, komposition eller material. Har egna ideér och finner ibland oväntade lösningar.
Varierar sitt sätt att använda färg, form, komposition och material på nya aväntade sätt. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.
Samarbetsförmåga
Är sällan aktiv i gemensamt skapande eller vid diskussioner.
Är ibland aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Är mycket aktiv och drivande i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Kommunicera med bilder
Har ett otydligt budskap i sitt arbete.
Har en tanke med budskapet i arbetet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring
Har en klar tanke med budskapet i arbetet men ibland krävs en förklaring för betraktaren.
Har en klar tanke med budskapet i arbetet och det framgår tydligt till betraktaren.
Analysera, tolka, kritiskt
Kan göra enklare beskrivningar av bilder.
Kan göra enklare bildanalyser och tolkningar. Kan med hjälp kritiskt granska enklae bilder.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och tolkningar. Förstår till viss del vad komposition, färg, form och text har för betydelse.
Kan göra bildanalysersom innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad färg, form och text har för betydelse. Kan kritiskt granska bilder.
Bild, kulturhistorisk allmänbildning
Har inte reflekterat över bild- och kulturhistoriska moment än.
Känner till några konstnärer och deras verk.
Känner till olika konstnärer, kan placera dem rätt i tiden och kan känna igen deras stil.
Kan hitta likheter och skillnader hos olika konstnärer och konststilar samt placera dem rätt i tid. Har inblick i aktuella kulturhändelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: