Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet i barngrupp

Skapad 2018-02-08 10:33 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vårt gemensamma tema i förskoleområdet är BARNS SPRÅKANDE. Varje avdelning bryter ner temat till projekt utifrån barngruppens intressen och erfarenheter.

Innehåll

Läslyft i förskolan

Varför valde ni detta projekt?

En pedagog på avdelning deltar i skolverket fortbildning, Läslyftet. Syftet med utbildningen är att öka barnens språkliga utveckling. Genom olika uppgifter i utbildning utvecklas de språkliga stunderna med litteratur. Projektet har en tydlig struktur där pedagogerna ser en film och läser en text med efterföljande uppgift att genomföra i barngruppen.

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? Valet av litteraturer väljs utifrån det som händer i barngruppen för tillfället och som även utmanar barnen. 

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön? Det finns olika sorters böcker på hyllorna som barnen har fri tillgång till. På väggarna finns dokumentation kring språkandet., vilket inspirerar barnen vidare i sitt utforskande..

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av? Arbetssättet styrs till vis del av ordningen i från Läslyftet, men anpassas efter barnen. Genom att ta till vara på barnens intresse vill vi introducera en stor väggmålning där de kan utforska och skapa för att senare vi som pedagoger fokusera på samtal, diskussioner och olika strategier för läsning inom området, däribland didaktiska frågor och rekvisita. 

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? I de olika momenten i läslyftet synliggörs och utforskas olika förmågor tex att samtala kring en text eller kring bilden man tittar på.

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor? I sagornas värld möter vi frågeställningar och fenomen där matematik och naturvetenskap synliggörs.

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande? Vårt arbete bygger hela tiden på barnens delaktighet. Deras tankar och intresse driver projektet vidare. Var hamnar vi?

Hur gör ni arbetet med likabehandlingsplanen levande i vardagen?

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga? Föräldrarna görs delaktiga via unikum, instagram och dokumentation på väggarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: