👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik årskurs 9 - Energiförsörjning

Skapad 2018-02-08 10:54 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Energi är ett viktigt ämne för alla människor på planeten jorden. Varje dag använder vi energi i olika sammanhang och vårt liv skulle te sig mycket annorlunda om vi inte hade någon energi att tillgå. I det här avsnittet kommer du att få lära dig att energi finns överallt i universum men i olika skepnader. Du kommer också att få lära dig mer om energikällor och hur de påverkar vår miljö och levnadssätt samt att ta ställning till en hållbar energiförsörjning till år 2050!

Innehåll

LGR 11 Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Konkreta mål att uppnå med avsnittet om energiförsörjning

När du har arbetat klart med avsnittet om energiförsörjning ska du veta:


 • hur energi från solen flödar genom naturen och samhället samt hur den omvandlas mellan olika energiformer
 • att energi kan inte förstöras utan endast omvandlas mellan olika former
 • vad energiprincipen är
 • vad som skiljer förnybara energikällor från icke förnybara
 • vilka fördelar och nackdelar som finns med olika energikällor
 • hur vårt sätt att använda fossila bränslen påverkar jordens klimat
 • hur kärnkraft kan spela en viktig roll för att snabbt hindra den ökande växthuseffekten men  även vilka risker det medför
 • hur vi i den rika delen av världen använder allt mer energi  och hur vår livsstil påverkar jordens klimat
 • att vi måste förändra vår sätt att leva för att minska ökningen av växthuseffekten och vilka positiva mål som finns för att vi gemensamt ska klara av det
 • samtala och argumentera för hur vi ska nå en hållbar energiförsörjning

Bedömning

Vi kommer att ha debatt. Du bedöms utifrån hur väl presenterar du din energikälla, hur väl du opponerar dvs ställer frågor och hur väl svarar du på frågor vad det gäller din energikälla.

Undervisning

Undervisningen kommer att grunda sig på följande punkter:

Självstudier i boken, fördjupning på nätet, grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik, kunskapskrav år 7-9

Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Resonera
Eleven kan samtala/skriva om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala /skriva om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Värdera
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i sitt arbete och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på relativt väl fungerande sätt i sitt arbete och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativ god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i sitt arbete och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.