Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförelse högkulturer

Skapad 2018-02-08 12:16 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Historia
Efter att ha läst och lärt dig mer om en historisk högkultur i världen samt lyssnat i tvärgrupper på vad andra i klassen har lärt sig om andra högkulturer är din uppgift nu att skriva en jämförande text där du tar upp viktiga likheter och skillnader mellan din högkultur och de andra samt resonerar om de källor som har använts för att få reda på saker om högkulturen och dess roll i världshistorien.

Innehåll

Använd dina anteckningar från tvärgruppsredovisningarna och ditt häfte om en historisk högkultur i världen och skriv dina egna svar på frågorna nedan.

I fråga 1 och 2: Jämför framför allt saker som:

·         Hur högkulturerna styrdes.

·         Hur människor levde och försörjde sig i högkulturen och hur de var uppdelade.

·         Vilken roll religion spelade i högkulturerna och vad religionerna grundade sig på.

·         Hur högkulturerna utvecklades (till exempel vetenskapligt och tekniskt) och så småningom kanske gick under samt orsaker till detta.

 

Du kan förstås även ta upp andra likheter och skillnader som du tycker är intressanta.

 

1.       1. Vilka är de största likheterna mellan den högkultur du läst om och de högkulturer som andra har berättat om för dig i tvärgrupperna? Vilka andra högkulturer är den mest lik och vad kan detta bero på?
2.       2. Vilka är de största skillnaderna mellan den högkultur som du har läst om och de andra. Vad får din högkultur att stå ut? 

 

3.       3. Hur vet vi idag det vi vet om den högkultur som du har läst om? Vilka källor har haft betydelse och vad kan vara bra och mindre bra med att använda just dessa källor?

Matriser

Hi
Bedömning jämförande uppgift högkulturer

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskaper om olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och utvecklingar i några olika historiska högkulturer i världen.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och utvecklingar i några olika historiska högkulturer i världen. .
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och utvecklingar i några olika historiska högkulturer i världen.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av civilisationers uppbyggnad och utveckling och människors levnadsvillkor i några historiska högkulturer och kan göra enkla jämförelser kring detta mellan högkulturer på olika platser i världen.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av civilisationers uppbyggnad och utveckling och människors levnadsvillkor i några historiska högkulturer och kan göra utvecklade jämförelser kring detta mellan högkulturer på olika platser i världen.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av civilisationers uppbyggnad och utveckling och människors levnadsvillkor i några historiska högkulturer och kan göra välutvecklade jämförelser kring detta mellan högkulturer på olika platser i världen.
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan redogöra för historiska källors betydelse och användbarhet för kunskap om historiska högkulturer och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan redogöra för historiska källors betydelse och användbarhet för kunskap om historiska högkulturer och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan redogöra för historiska källors betydelse och användbarhet för kunskap om historiska högkulturer och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: