Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt, vårt; Dela!

Skapad 2018-02-08 12:30 i Wäktars Mariehamn
Förskolan Åland
I kontakten med andra barn betonas förmågan att i leken utveckla vänskap med andra barn, dela på saker och lösa konflikter på ett bra sätt. "Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland"

Innehåll

 

Under vårterminen kommer vi att arbeta med att Dela. Vi har många barn som gärna pratar om min och mitt.  Det är svårt att dela våra saker med varandra och vi pratar mycket om att det är våra saker och att vi måste dela med kompisarna.

 

Återkommande under våren:


 • Salen, rörelsebanor, Mini-röris och Hoppa på         


     • Barnens kroppsuppfattning och grovmotorik utvecklas genom rörelse och lek


 • Regler och rutiner


     • Ger barnen trygghet och struktur

     • Ger viktiga verktyg för sociala sammanhang och skapande av vänskapsband


 • Fria leken


     • Är en viktig del av verksamheten

     • Stöder jag-utvecklingen, den sociala förmågan, självständighet och empati

     • Barnet utvecklar sin koncentration, sin initiativförmåga, förmåga att hantera besvikelser och lösa konflikter


 • Sånger, ramsor och sagor


     • Förekommer både inplanerat och spontant

     • Viktigt för den tidiga språkutvecklingen och intresset för språket

     • Främjer logik och matematiskt tänkande (bl.a. räkneramsor)


 • Pyssel och pussel


     • Stöder barnens kreativa sida, koncentration och slutförande av en uppgift

     • Utvecklar finmotorik samt teckningsutveckling

     • Tränar barnen i att vänta på sin tur och dela med sig


 • Genustänk och etnicitet


     • Vi erbjuder barnen lika möjligheter oberoende av genus eller etnicitet

     • Variation av leksaker; alla leksaker är inte tillgängliga hela tiden

     • Utklädningskläder utmanar till lek samt tränar deras av- och påklädning 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Social och emotionell fostran har som mål att varje flicka och pojke ska sätta ord på och förstå sina egna känslor och samtidigt ta hänsyn till varandra. Målet är att barnet ska fungera i grupp, utvecklas mot att kunna styra de egna impulserna. De vuxna ska aktivt vägleda barnet i daghemmets alla vardagssituationer så att det lär sig samspela med andra.
  läroplan
 • Barnet ska lära sig om sina rättigheter och om hur man bevarar sin integritet i olika sammanhang. Förundervisningen ska stärka barnets självkänsla och uppmuntra barnet att säga nej till sådant det upplever som orättvist och sårande.
  läroplan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: