Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 4

Skapad 2018-02-08 12:37 i Furulundsskolan Halmstad
Magnetism åk 4
Grundskola 4 Fysik
Magneter- fastnar de på allt? Och hur fungerar de egentligen? Finns de överallt? Kan man tillverka magneter? De här frågorna, och många till, ska du få svar på när vi arbetar med magnetism.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas och bedömmas:

I undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:

- att samarbeta med klasskompisar vid diskussioner och undersökningar

- använda, förstå och koppla ihop fysikaliska begrepp

- genomföra enkla undersökningar och skapa en enkel planering det går att göra en undersökning utifrån

- använda utrustningen

- jämföra olika resultat från undersökningar och resonera om likheter och skillnader hos resultaten

- dokumentera undersökningar

- beskriva och förklara hur en magnet fungerar

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
- genomföra undersökningar för att förstå hur en magnet fungerar
- dokumentera våra undersökningar
- se på film
- läsa faktatexter och svara på frågor
- diskutera

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Magnetism åk 4

1
2
3
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: