Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och förstå texter

Skapad 2018-02-08 12:40 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med läsning och läsförståelse.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att fortsätta arbetet med läsning på flera olika sätt. Du kommer att få träna på att förstå innehållet i olika texter, även sånt som inte står direkt i texten utan måste "läsas mellan raderna". Vi kommer även att i texten träna på det som måste "läsas bortom raderna" dvs, kopplingar du gör mellan det du läser och dina egna erfarenheter. Till din hjälp kommer du att ha olika strategier för att utveckla din läsning.

Innehåll

Läsutveckling tränas genom:

 

 • Att lyssna på gemensam högläsningsbok och samtala om innehållet i klassen.

 • Att läsa i kapitelbok på egen hand vid något tillfälle varje vecka. Boken redovisas genom bokrecension, direkt för klassen eller genom filmning i iPad.

 • Att arbeta med lässtrategier.  Med hjälp av lässtrategier tränar du; på att göra kopplingar, att visualisera, att ställa frågor till texten, att göra inferenser och att transformera.

 • Att först läsa böcker på en nivå som är lagom för dig för att sedan våga läsa böcker som är lite svårare.

 • Att tillsammans med en kamrat parläsa. Ni har samma bok och turas om att läsa högt ur denna för varandra.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: