Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MIN RESA - DAGBOK

Skapad 2018-02-08 12:40 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Du skriver dagbok om de städer som du själv valt. Du ska "besöka" stad/städer där du har släkt eller nära bekanta. Halva lektionstiden tränar vi på hur man skriver dagbok och resterande tid är eget arbete med dagboken.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Dagboken är ett verktyg för att utveckla förmågan att kommunicera i skrift. Dagbokens syfte är att du ska bli säker på att skriva (och tala) på albanska.

Innehåll

Det här arbetsområdet handlar om att skriva dagbok. En dagbok är personlig, med ett personligt språk, egna iakttagelser och funderingar. 

Dagboken skriver om din resa till olika städer, du i skolan.

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas i din färdiga dagbok.

 • Hur du formulerar dina egna tankar och åsikter.
 • Ditt ordförråd.
 • Stavning, skrivregler, skiljetecken m.m
 • Hur du följer instruktionen (följer genrens kännetecken: datum, passande hälsnings- och avslutningsfras, tempus samt är skriven i jag-form).

Elevernas påverka och inflytande inom arbetsområdet:

Du väljer själv vilka städer de ska skriva om. 

 

För att du ska få möjlighet att lära dig att skriva dagbok så ska vi på lektionerna:

E
    -  Samtala kring de dagböcker ni känner till.

-  Diskutera vad som kännetecknar en dagbok.

- Skapa checklista som stöd för skrivandet.

- Jobba med elevexemplar.

- Skriva dagbok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: