Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2018-02-08 12:45 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Arbete om sagor där vi läser och analyserar sagor. Eleverna skriver också egna sagor.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Under nästa arbetsområde inom skrivning i svenska kommer vi att skriva berättande text.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om sagor från olika tider och skilda delar av världen. 

Undervisningen

I undervisningen kommer du ges möjlighet att utveckla dina förmågor att

 • läsa sagor
 • diskutera och analysera sagor och hur de är uppbyggda
 • skriva en egen saga
 • arbeta med skrivprocessen
 • kamratbedömning

Bedömning

Inom arbetsområdet bedöms dina kunskaper utifrån

 • din förmåga att skriva en saga med en röd tråd
 • din förmåga att analysera och reflektera över din klasskamrats berättelse

 

Uppgifter

 • Berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: