Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa och sy ett förkläde

Skapad 2018-02-08 12:50 i Hallenskolan Mölndals Stad
Förkläde inspirerat av ett land
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Baka, meka, plantera, klippa eller städa... I både yrkesliv och privat är förkläden något som är bra att ha. I detta området får du träna dig på att designa efter tillfälle funktion och person. Du kommer att få arbeta med och bli säkrare på symaskinen som redskap, Rita mönster och enkel mönsterkonstruktion. Du kommer att få chans att utveckla din kreativitet genom att designa ett eget unikt förkläde utifrån egen vald form och funktion.

Innehåll

Uppgift

 Uppgiften är att designa och framställa ett förkläde till dig själv eller till någon annan.

Använd ett A4 och ett randigt  papper till att presentera din idé /design och förklara och motivera dina val. Skissa gärna upp flera olika förslag och resonera dig fram till vilket förslag som du tror blir bäst att genomföra.

Ta kort på dina skisser och lägg in i slöjdloggen i Classroom.

Hjälpfrågor till planering..

Vem ska ha förklädet? Vilken design passar den personen?

Vilken funktion skall det ha?  Vilka material kan vara bra att använda?

Behövs fickor mm ? Hur stort ska det vara?

Vilka tekniker ska du använda till din design? Applikation, Broderi, tygtryck?

( Gör en skiss och,  -Glöm inte att motivera dina val!!)

 

2 Genomförande

Leta upp en bra mall och beskrivning som du kan utgå ifrån. (resonera gärna med läraren)

Gör sedan eventuellt dina modelländringar. Arbeta i möjligaste mån efter de olika tillgängliga beskrivningarna och din planering.

Om du fastnar, ta hjälp av klasskompisar, nätet eller din lärare för att komma vidare.

 

3 Utvärdering

När arbetet är klart skall du göra en utvärdering i din logg

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  •   genomföra och slutföra ditt arbete från skiss till utvärdering av ditt färdiga arbete.

  •  hantera de olika verktyg som krävs för att genomföra ditt arbete.

  •   hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ.

  •     ... motivera dina val i din dokumentation och redovisning i Classroom.

Redovisad muntligt för de andra i gruppen v 43.

Uppgifter

 • Textiltryck

 • Applikation

 • Fritt broderi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd (Trä, metall och textil) åk.7 - 9.

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: