Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2018-02-08 12:56 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Att skriva faktatexter enligt cirkelmodellen
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få lära dig hur du läser och skriver en beskrivande text. En beskrivande text vill ge läsaren information. En beskrivande text kan handla om många olika saker t ex, ekorrar, planeter, tigrar, maskiner.

Innehåll

Du ska kunna förklara vad en faktatext är.

Du ska kunna någon metod för att sortera ut det viktigaste i en text, tankekarta, stödord.

Du ska kunna skriva enkla faktatexter och kunna läsa faktatexter på din nivå.

Du ska kunna ge din faktatext en rubrik.

Du ska självständigt eller med hjälp av en kamrat kunna dela in texten i stycken.

Styckena kan t e x handla om, klassificering, utseende, boplats, föda, ungar och övrigt.

Du ska kunna använda faktaord och begrepp som hör till det ämne du skriver om.

Du ska kunna rita eller söka upp lämpliga bilder till din text.

 

Uppgifter

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Beskrivande texter

Beskrivande texter

 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
På väg
Uppnått
Syfte
Du är på väg mot att förstå syftet med beskrivande text.
Du har förstått att en beskrivande text förmedlar information.
Innehåll
Du håller dig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Du håller dig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt
Struktur
Du skriver observationer eller återberättar vad som hänt med hjälp av vuxen eller kamrat.
Du använder strukturen för beskrivande text. Du skriver enklare faktatexter med hjälp av en kamrat eller på egen hand.
Struktur
Du förstår att strukturen i texten gör texten enklare att förstå.
Du kan peka på vilka strukturer i texten som gör texten enklare att förstå t ex rubriker, bilder, bildtexter.
Språk
Du använder ett fåtal av de drag som är typiska för en beskrivande text. Du använder t ex opersonlig form i din text. Du använder några få typiska ord som hör till ämnet.
Du använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text. Du använder t ex opersonlig form i din text du använder ett flertal typiska ord som hör till ämnet, du använder sambandsord
Jämförelser
Du gör enstaka jämförelser i din text.
Du gör ett flertal jämförelser i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: