Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4

Skapad 2018-02-08 13:44 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer arbeta med fem av de största världsreligionerna: judendom, kristendom, islam, hinduism och buddism. Genom att lära dig vad religion är, vilka de största världsreligionerna är och var i världen de finns kommer du att få utveckla flera ämnesspecifika förmågor i ämnet religionskunskap. Du kommer att få lära dig vilken betydelse religionen kan ha för människors livsstil och sätt att se på sig själva. Du ska få lära känna religioners symboler, högtider, heliga böcker och platser, seder och traditioner (inom judendom, kristendom ,islam, hinduismen och buddismen). Få ta del av hur det är att som barn leva med de olika religionerna. Du ska få söka efter likheter och skillnader, reflektera, analysera och diskutera.

Innehåll

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar, diskutera och högläsa tillsammans. Vi ska se filmer där barn berättar om ritualer, levnadsregler, högtider och heliga platser i de olika religionerna. Du kommer att få jämföra tre av de fem största världsreligionerna och titta närmare på likheter och skillnader, levnadsregler, ritualer, symboler, skrifter och heliga byggnader och platser.
Du ska få planera och göra ett grupparbete där du kommer att få fördjupa dig i en av dessa fem världsreligionerna. Du kommer också få utvärdera arbetsområdet tillsammans med klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris religion

1
2
3
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader med andra religioner.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur den kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur den kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur den kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: