Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska fåglar

Skapad 2018-02-08 13:49 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Ute i naturen hör och ser vi ofta olika slags fåglar. Deras olika läte och kvitter säger vilka slags fåglar de är. Vissa hörs bara på kvällen, vissa ser vi bara på vintern eller sommaren. Vad heter våra vanligaste fågelarter? Vad äter de? Varför ser vi inte lika många fåglar på vintern? I det här arbetsområdet kommer vi att lära känna våra svenska fåglar bättre.

Innehåll

Syfte

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Förstå och kunna förklara varför vissa fåglar stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Namnge fågelns olika delar
 • Kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • Kunna skriva en faktatext om en eller flera fåglar
 • Redogöra för någon fågels näringskedja

 

Mål

Eleverna ska kunna redogöra för några av Sveriges vanligaste fåglar, förstå samband mellan tillgång på föda och årstider samt geografiska förutsättningar och anpassningar till olika livsmiljöer.

 

Arbetets gång

 • läsa texter och se filmer i ämnet - diskutera och reflektera kring innehållet
 • lära in ord och begrepp som tillhör ämnet
 • delta i fältstudie
 • använda dator i arbetet med faktatexten
 • skriva faktatext om minst två fåglar, en s.k. fågelbok

Bedömning

Bedömningen sker i kontinuerligt under arbetets gång genom att eleven visar engagemang i diskussioner och i de uppgifter som de får. Vidare bedöms även den enskilda skriftliga faktatexten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: