Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster i matematik och problemlösning åk1

Skapad 2018-02-08 14:44 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Hur vi arbetar med problemlösning i åk 2.
Grundskola 1 Matematik
Mönster i matematik och problemlösning år 1

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen i att upptäcka logiska mönster i matematik är att eleverna ska förstå hur man ser när mönster upprepas.

Syftet med problemlösning är att ge eleverna goda strategier för att lösa elevnära matematiska problem. Eleverna ska få träning i att föra matematiska resonemang genom att ställa frågor, motivera eller förklara. 

Bedömning - vad och hur

Vad
Att du kan visa hur du löser ett problem. 
Att du deltar i matematiska resonemang genom att du: 
- kan motiverar dina lösningar.
-  kan lyssnar på när kompisarna förklarar och motiverar sina lösningar.

Att du har förstått vad ett mönster är och att mönster upprepar sig.

 

Hur
Att du själv kan bygga och skapa egna mönster
Att du visar var mönster upprepar sig
Att du kan fortsätta ett påbörjat mönster

Att du vid problemlösning visar hur du löser ett problem genom att du kan:
- ritar enkelt
- skriver på mattespråket
- reflekterar om svaret är rimligt

Undervisning och arbetsformer

Vi börjar med att du får visa vad du redan har förstått om mönster.
Vi tittar tillsammans hur olika mönster kan se ut, hur vi kan göra olika mönster med både färg och olika slags föremål.
Vi kollar också på olika mönster vart vi kan se upprepningar.
Vi tränar i par på att bygga mönster.
Vi tränar enskilt på att skapa mönster i bild.
Vi redovisar för varandra där varje grupp får beskriva hur de gjort och tänkt samt vart upprepningen börjar i deras mönster.

 

Du kommer att få möjlighet att muntligt visa hur du för matematiska resonemang.

Du ska få arbeta i par och förklara för en klasskamrat hur du löst ett problem.

Du får redovisa inför klassen hur du har löst problemet.

Du ska få lära dig en metod att lösa matematiska problem, vi kallar metoden för "Fingerfemman".

1.Vad handlar problemet om (läs)
2. Förstå vad du ska rita.(förstå)

3. Gör en enkel skiss (rita)

4.Välj räknesätt (mattespråk)

5.ffformulera ett svar (rimlighet)

Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion 0-20

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: